Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, šalies ūkiui ir gyventojams buvo suteiktos ne tik tam tikros privilegijos kapitalo, žmonių, prekių ir paslaugų judėjimo laisvėms, bet ir įsipareigojimai. Lietuva ne tik pakeitė savo statusą iš šalies – paramos gavėjos ir tapo šalimi – paramos davėja, t. y., įsipareigojo teikti pagalbą besivystančioms šalims, bet ir įsipareigojo dalyvauti bendroje ES rinkoje, kurioje trečiųjų šalių piliečiams turi būti suteiktos visos privalomos sąlygos mokymuisi, darbui ir gyvenimui. Šie įsipareigojimai turi užtikrinti pagrindinių žmogaus teisių, orumo ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą. Šių bendražmogiškų principų užtikrinimas ypač aktualizuojasi šiuo metu dėl intensyvių pabėgėlių srautų į ES šalis, įskaitant ir į Lietuvą, kuri solidariai su kitomis ES šalimis narėmis prisiėmė įsipareigojimą integruoti pabėgėlius Lietuvos visuomenėje.

Diskusijoje dalyvauja projekto „Būkim pažįstami“ tikslinė grupė – trečiųjų šalių (arba ne ES) piliečiai, turintys galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Taigi mes ne tik šnekėsime apie juos, bet ir su jais, bus galimybė užduoti visus norimus klausimus ir išgirsti atsakymus tiesiai iš pačių trečiųjų šalių piliečių, kurie kartais bus kitos religijos, kartais kitos odos spalvos, kartais kitokių pažiūrų, kartais pabėgę nuo karo, kartais pabėgę dėl ekonominių priežasčių. Diskusijoje bandysime pažinti ir suprasti juos, bet padėsime ir jiems suprasti mus pačius, nes jie juk nori gyventi Lietuvoje.

Pagrindinės diskusijos temos – gyventojų stereotipai ir tolerancija kitos tautos, rasės ar kultūros žmonėms, trečių šalių piliečių (TŠP) atstovų gyvenimo sąlygų Lietuvoje aptarimas, bendro sprendimo kaip skatinti ksenofobijos apraiškų mažėjimą Lietuvoje paieška ir aptarimas, tarpkultūrinio dialogo bei TŠP įtraukimo į savanorišką veiklą skatinimas.

Diskusijos vedėjas Ričardas Diržys, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro konsultantas

Diskusija vyks nuotoliniu būdu, todėl prašome jūsų apie savo dalyvavimą pranešti el. pašto adresu telsiai@eudirect.lt ir mes jums atsiųsime nuorodą.