Rugsėjo 27 d. Telšiuose pristatyta naujoji EUROPE DIRECT (ED) karta bei ED Telšiai projektas.

Renginio metu sveikinimo žodžius tarė Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Politikos analizės ir apžvalgos grupės vadovė Laimutė Pilukaitė, ED Telšiai priimančios organizacijos  – VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centro – direktorius Egidijus Vaškelevičius, Europos Parlamento nario Bronio Ropės padėjėja Daiva Puplauskienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus, Jelgavos savivaldybės Turizmo departamento specialistė, EUROPE DIRECT Jelgava (Latvija) vadovė Tabita Škerberga, EUROPE DIRECT Visaginas vadovė Indrė Gruodienė, Kūldigos (Latvija) technologijų ir verslo mokyklos projektų vadovė Gunta Dumina, Telšių apskrities laikraščio „Telšių žinios” redaktorė Vilima Meškauskienė, Telšių Žemaitės gimnazijos, mokykla – Europos Parlamento ambasadorės jaunieji ambasadoriai bei jų vadovė Vilija Vaičiulienė.

O tos pačios dienos vakare EUROPE DIRECT Telšiai miesto, rajono gyventojams ir miesto svečiams padovanojo nemokamą grupės „Kūjeliai” lyderio Juliaus Vaicenavičiaus ir jo bičiulių bei elektroninės muzikos projekto „Girių dvasios” koncertą.

Primename, kad Europos informacijos centrai, vėliau tapę Europe Direct tinklo dalimi, savo veiklą Lietuvoje pradėjo 2000 m., o nuo šių metų gegužės 1 – osios jie tapo EUROPE DIRECT. Šis naujos kartos EUROPE DIRECT tinklas, kuriame yra ir Telšiai, apima 424 miestus visoje Europos Sąjungoje.

EUROPE DIRECT centrai – tai Europos Komisijos ir Europos Parlamento partneriai, kurie atstovauja Europos Sąjungą vietoje ir bando priartinti Europą arčiau piliečių. Lietuvoje ED yra beveik visuose didžiuosiuose miestuose, taip pat ir Visagine.

Naujos kartos EUROPE DIRECT tinklas ne tik tęsia savo ankstesnę veiklą, palaikydamas aktyvų ryšį su piliečiais, teikdamas informaciją apie ES, skatindamas įsitraukimą į Europos demokratinį procesą, bet ir šiame, naujajame etape, vykdo visą eilę naujų užduočių:

  • Informuoja piliečius apie ES ir skatina juos įsitraukti į Europos demokratijos procesą: reguliariai organizuoja iniciatyvas, siekiančias informuoti ir aktyviai įtraukti piliečius, suteikdami piliečiams galimybę priimti pagrįstus sprendimus dėl ES ateities, visapusiškai dalyvaujant Europos demokratiniame procese. Naujoji EUROPE DIRECT karta suteikia daug naudos vietos bendruomenėms ir ES institucijoms organizuodama praktinius seminarus ir kitus renginius apie ES aktualijas, taip pat skatindama piliečių dialogą apie Europos ateitį ir kviesdama visus gyventojus įsitraukti į diskusijas, įskaitant ir Konferenciją dėl Europos ateities.
  • Glaudžiau bendradarbiauja su regionine ir vietos žiniasklaida: teikia su ES politika ir prioritetais susijusią informaciją ir turinį vietos žiniasklaidai ir informacijos skleidėjams, media atstovus įtraukia į savo veiklas, patys dalyvaudami  ir jų iniciatyvose;
  • Teikia grįžtamąją informaciją apie vietos lygmeniu jautrias su ES susijusias temas: stebi vietos bendruomenės viešąją nuomonę apie ES politiką ar projektus bei vietoje skleidžiamą iškraipytą arba netikslią informaciją apie ES.
  • Užtikrina ES temų sklaidą mokyklose: palaikys ryšį su vietos mokyklomis, pristatys ES mokomąją medžiagą, padės rengti mokytojus ir rems įvairias ES jaunimo iniciatyvas, ES temas įtraukiant į mokymosi programas ar popamokinę veiklą.
  • Skatina regioninį ES informavimo tinklą: skatina ES informavimo tinklo regione bendradarbiavimą.

Pagrindinis EUROPE DIRECT tikslas – teikti objektyvią, aiškią ir suprantamą informaciją savo krašto žmonėms ne tik susitikimų metu, elektroniniu paštu, telefonu, bet ir rengiant renginius aktualiomis ES temomis, juos organizuojant pačiomis įvairiausiomis ir patraukliausiomis formomis.