EUROPE DIRECT – Telšiai vadovė, Telšių gidė A. Valackonienė susitiko su nemaža grupe ukrainiečių, šiuo metu gyvenančių Lietuvoje. Kelionės po Telšius metu kalbėta apie tai, kaip Telšiai pasikeitė per 18 narystės ES metų, apie narystės ES naudą, saugumą, pastangas saugoti pagrindinį ES tikslą – taiką, ES, Lietuvos ir Telšių pagalbą ir paramą Ukrainai. Pasivaikščiojimų metu išgirsta ir papasakota daug istorijų apie ukrainiečių gimtuosius miestus, artimųjų likimus ir viską, kas palikta gimtojoje žemėje, ieškant užuovėjos svetimuose kraštuose, dar kartą išsakyta viltis, kuri galėtų suteikti saugumą – Ukrainos narystė Europos Sąjungoje. O kelyje sutikti prelatas Juozas Šiurys ir kanauninkas Andriejus Sabaliauskas palinkėjo stiprybės jų karo niokojamiems gimtiesiems namams ir patiems keliautojams – viskas susidėta į širdį ir į atmintį apie mūsų miestą ir Lietuvą.